Nu släpps boken som slår hål på den falska beskrivningen av tillståndet i den svenska skogen och som dessutom ger författarnas förklaring till hur och varför det har kunnat bli så tokigt samt vilka konsekvenser det leder till.

En ny debatt om skogen har blossat upp. Det var många år sedan den var så kraftfull! Debattens grund återfinns i att den svenska skogsägarens grundlagsfästa rätt att äga och bruka sin mark inskränks allt mer, med motivet att den biologiska mångfalden är hotad och måste räddas.

Om boken
I det vi kallar ett rättssamhälle är trygghet i ägandet en självklarhet. Ingen skall kunna tillskansa sig det du äger utan att betala för det. Äganderätten är central i vårt ekonomiska system och skyddad i vår viktigaste grundlag, Regeringsformen.

För vissa grupper i samhället tycks äganderätten till skog emellertid inte vara en självklarhet idag. För att få disponera skogen för egna syften är det ok för dem, att starkt begränsa brukanderätten utan att betala för sig. Det är att ta din egendom utan att betala, vilket innebär att Regeringsformen åsidosätts. Ändamålet helgar medlen är en lämplig devis i detta sammanhang, men ändamålet bygger på falsk information och medlen respekterar inte äganderätten.

För att öka insikten om den attack mot äganderätten i praktiken en normlös expropriation - som nu äter sig in i det privata ägandet av skog, har vi skrivit denna bok. Vår förhoppning är att den skall öka engagemanget för det helt nödvändiga försvaret av äganderätten. Det är dags att slåss för den nu!

Om författarna
Karl Hedin, tredje generationens ägare och skogsägare
Peter Wigert, koncernchef AB Karl Hedin och skogsägare
John Gull, råvaruansvarig AB Karl Hedin och skogsägare
Björn Törnvall, Styrelseledamot AB Karl Hedin Emballage och skogsägare

Om AB Karl Hedin
AB Karl Hedin är en familjeägd trähandelskoncern med ca 1000 anställda. Råvara från skogarna i Bergslagen försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage. Byggprodukter säljs i huvudsak på svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan. AB Karl Hedin har verkat i skogen och skogsindustrin i över 100 år. Upplevelsen av att bli utsatt för kritik av vårt agerande, tillsammans med påtvingade inskränkningar av ägandet av de skogar vi köpt in genom åren, har gjort oss frustrerade och lett till att vi försökt klarlägga vad som gäller.
 

Titel:
Attacken mot äganderätten

Författare:
Karl Hedin, Peter Wigert, John Gull, Björn Törnvall

Antal sidor: 128
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-91-639-7259-1
Pris: 170 kr inkl moms, frakt tillkommerKlicka här för att beställa

För mer information Kontakta oss